Co jsme a co nejsme ...

NEJSME REKLAMNÍ AGENTURA!

Jsme čistě marketingová agentura.
 
Jsme ti, co znají způsob, jak efektivně zvednout Vaše obchodní výsledky.
 
Proč toto takto výrazně komunikujeme?
Důvod je jednoduchý.
 
Za valnou většinou marketingových agentur se ve skutečnosti skrývají pouze reklamní agentury, prodávající své produkty, které sami „vyrábí“. Produktem reklamní agentury může být cokoliv, ať již reklama tištěná, řezaná či v podobě internetových projektů. Forem reklamy je skutečně mnoho a vůbec tím nechceme říct, že je něco špatného na tom, být reklamní agenturou – naopak!
 
08_co_jsme_foto01Úzce zaměřená reklamní agentura však neposkytuje objektivní řešení potřeby zákazníka, ale pouze mu prodává svůj vlastní produkt, na nemž je sama ekonomicky závislá, kdy ji kolikrát ani nezajímá, zda je takový produkt pro zákazníka klíčovým přínosem a pomůže mu k jeho cíli, či nikoliv. Jejím hlavním cílem je vlastní prodej.
 
all-profi, s.r.o. je marketingovou agenturou, tedy společností poskytující čistě a výhradně marketingové poradenství. Nevyrábíme ani neprodáváme žádnou formu reklamy včetně té internetové. My pomáháme našemu zákazníkovi s hledáním cest a možností, jak dosáhnout stanoveného cíle, a to prostřednictvím zvolení marketingových nástrojů vhodných pro konkrétní potřebu.

Při samotné implementaci marketingového plánu si zadává realizaci jednotlivých částí zákazník specializovaným firmám sám, případně naším prostřednictvím. Nikdy však nerealizujeme přímou výrobu. My můžeme našemu zákazníkovi maximálně poskytnout doporučení na vyzkoušené, ověřené a spolehlivé firmy, či mu pomůžeme vhodnou realizační firmu nalézt, vybrat.
 
Naším cílem tak není prodej produktu ale zákazníkova vlastní prosperita. Pouze zákazník, který díky naší pomoci něčeho dosáhne, nás může dál doporučit a tím potvrdit, že naší snahou je poskytovat kvalifikované odborné rady.
 
Více se dozvíte v sekci formy spolupráce.