Formy spolupráce

Nepotřebujete velké investice, abyste mohli efektivně podnikat.
formy_spoluprace_foto01Naším cílem není klienty zatěžovat poučkami o marketingu. Zastáváme názor, že každý má dělat to, co umí, a na to ostatní si má najmout odborníky. Naším posláním je klientovi pomáhat, radit mu, směrovat ho, analyzovat situaci, vybírat nástroje, přemýšlet nad zadáním, vyhodnocovat úspěšnost, zkrátka plně suplovat roli marketéra.

Jen skutečně velké společnosti si mohou dovolit zaměstnávat svého vlastního marketingového specialistu, či dokonce celé marketingové oddělení. Držet si svého vlastního marketéra na sebe váže dosti veliké finanční náklady, nejen na mzdu, ale především na neustále vzdělávání. Marketing je obor, který se stále vyvíjí, neustále se rodí nové možnosti a nástroje. Pouze kontinuálně vzdělávající se marketér, člověk, který zná poslední trendy v oblasti marketingu, je schopen obstát na dnešním trhu. V dnešní době již není prostor ke zkoušení, co funguje a co nikoliv, nehledě na to, že to stojí spoustu peněz a času.
 
Proto se pro řadu menších firem a živnostníků vyplatí najmout si externího marketéra. Náklady na outsourcing služby dosahují jen zlomku nákladů na vlastní zaměstnance. Při využití této formy platíte skutečně jen za znalosti a zkušenosti a to pouze v takovém rozsahu a četnosti, v jakém je potřebujete. Můžete se tak soustředit na svůj byznys a víte, že o to ostatní se starají odborníci.
 
V zásadě můžeme spolupráci rozdělit na dvě základní formy.