Dlouhodobá spolupráce

Marketing jako strategie - klíč k trvalému úspěchu...
dlouhodoba_spoluprace_foto01 Zatímco u jednorázových projektů se zabýváme více méně pouze tím, co klient požaduje, u dlouhodobé spolupráce se pro klienta stává marketing samotnou podnikatelskou strategií. Neznamená to však, že se ke klientovi „nastěhujeme“ a pracujeme u něj pět dní v týdnu, po osmi hodinách, měsíc po měsíci.
 Samotný počátek spolupráce s sebou samozřejmě přináší dosti obsáhlý časový fond. Následně se však spolupráce změní v pravidelné schůzky, na kterých se vyhodnocují realizované kroky a řeší se další postup v rámci schváleného marketingového plánu.
 
Jak tedy vlastně dlouhodobá spolupráce konkrétněji probíhá?

     1.     
  
 
Na samém začátku proběhne první nezávazná osobní schůzka, na které probereme vše podstatné. Seznámíme se s firmou klienta a zjistíme, co je jeho byznysem. Popovídáme si o tom, co klienta vedlo k oslovení marketingové agentury, jakou formu spolupráce si představuje a co od ní samotné očekává. Na základě těchto informací společně vytvoříme hrubou kostru, kterou my následně přeměníme v oficiální nabídku.

 
     2.  
     
 
Po odsouhlasení nabídky a vyřešení formalit přichází nejnáročnější část. Budeme společně hovořit o poslání firmy a jejich vizích, budeme analyzovat potřebné vstupní informace, budeme stanovovat cíle, budeme zvažovat možné strategie, budeme volit programy a politiky, budeme tvořit akční a implementační plány. Zkrátka budeme marketingově plánovat. Výsledkem bude vytvoření marketingového plánu.
Marketingový plán se samozřejmě nesestaví během jedné či dvou schůzek. Celá tato část obnáší jak samostatnou práci naší agentury, ať již půjde o různé analýzy či připravování návrhů, tak osobní schůzky či chcete-li porady, na kterých budeme výstupy analýz a návrhy strategií konzultovat.
 
     3.   
                                                                                                                                                
Následuje odsouhlasení marketingového plánu a jeho implementace. Ve většině případů si již implementaci řídí sám klient a my poskytujeme průběžnou podporu, případně vypomáháme s kontrolou plnění marketingového plánu. V případě, kdy klient nedisponuje dostatečným personálním zázemím pro samotnou implementaci, jsme schopni poskytnout naše kapacity i pro tyto účely.
dlouhodoba_spoluprace_foto02 
 
Každý marketingový plán se stanovuje na určité období, kdy se již před jeho uplynutím připravuje plán na období další. Samozřejmě i v průběhu implementace se může stát, že dojde k výrazné změně vnitřního či vnějšího prostředí, na kterou je potřeba zareagovat okamžitou úpravou aktuálního plánu. Všechny tyto potřeby se řeší v rámci pravidelných schůzek, jejichž četnost se stanovuje vzhledem k rozsahu spolupráce a náročnosti marketingového plánu.