O marketingu

Marketing je často vnímán vyloženě nesprávně. Nejčastěji je pod slovem marketing vnímána pouze reklama. Reklama je však pouze jedním, nikoliv jediným, nástrojem marketingu, respektive jedním z nástrojů marketingového mixu. Marketing je, dá se říci, komplexním manažerským procesem.
o_marketingu_foto01 
 

Marketing nemá žádnou, jednu jedinou, obecně platnou definici. Naopak, definic marketingu existují desítky, ne-li stovky. My ve společnosti all-profi vnímáme marketing jako filozofii řízení, komplexní metodu řízení firmy, jejíž výslednicí je takové chování firmy, při kterém přizpůsobí veškeré svoje činnosti potřebám zákazníka, uspokojí jeho potřeby lépe než konkurence, obstojí tak v náročném konkurenčním prostředí a dosahuje svého primárního cíle – dlouhodobé ekonomické prosperity.

  


Marketing se ve svém pojetí výrazně odlišuje od pouhého prodeje zboží. Zatímco prodej se snaží přimět zákazníky k nákupu toho zboží, které firma již vyrobila, marketing usiluje o to, aby firma vyráběla a prodávala takové zboží, které zákazník požaduje, a to tím, že jeho potřeby a přání zjišťuje a že jim přizpůsobuje jak své produkty, tak také jejich cenu, způsob prodeje, propagaci, design, balení a další faktory. 

o_marketingu_foto02Známé jsou například slogany jako: „Náš zákazník, náš pán!“, „Marketing znamená žít se zákazníkem!“, Všechno, co děláme, řídíte Vy, naši milí zákazníci!“ Většina těchto „definic“ se snaží vzbudit představu, že vše se děje v zájmu zákazníka, vše se děje pro uspokojování jeho potřeb a zájmů. Je a není to pravda. Marketingové orientovaná firma se skutečně snaží vyhovět požadavkům trhu, a to dokonce lépe, než to dokáže konkurence. Avšak nedělá to „pro modré oči“ zákazníka, ale proto, aby obstála na náročném trhu. Uspokojování potřeb zákazníků je pro ni jen k tomu dobře zvolený prostředek.

 
Marketing nepředstavuje pouhé pasivní uspokojování potřeb, které známe z průzkumů trhu. Aktivní stránka role marketingu dokáže sama konkrétní potřeby přímo vyvolávat, a to např. reklamou, ale i produktem, který byl vyvinut např. na základě možností daných technickým pokrokem.